Izbornik

Odjel za gudače

Pod pojmom gudački instrumenti podrazumijevamo sve glazbene instrumente koji pripadaju skupini žičanih instrumenata i koji se sviraju na način da se preko žica povlači gudalo.

Danas se u klasičnoj glazbi koriste četiri standardna gudačka instrumenta: violina, viola, violončelo i kontrabas. U posljednje vrijeme pokušava se oživjeti primjena tzv. povijesnih gudačkih instrumenata za potrebe stilskog izvođenja rane glazbe. Također, ovoj skupini instrumenata pripadaju i narodna glazbala, a danas se u tzv. techno glazbi koriste čak i električni gudački instrumenti.

Gudački instrumenti odlikuju se širokim registrom (dakle u mogućnosti su svirati velik broj tonova), sposobnošću reguliranja dinamike, agogike i boje tona (što omogućuje izražajnost), te virtuozitetom. Zato su općeprihvaćeni kao najvažniji instrumenti u klasičnoj glazbi. Čine temelj simfonijskog orkestra i imaju važne dionice u komornim sastavima. Mnoge skladbe za gudače kao soliste spadaju u krug najvrijednijih djela glazbene umjetnosti.

Najbolje je početi svirati violinu između šeste i devete godine. Izuzetno nadarena djeca mogu početi i koju godinu ranije. Osnovna glazbena škola traje šest godina, a nastava je individualna. U višim razredima učenici pohađaju nastavu orkestra gdje razvijaju ljubav prema skupnom muziciranju. Početak učenja malo je zahtjevniji nego kod drugih instrumenata jer zahtijeva svladavanje držanja instrumenta i dobru koordinaciju pokreta obje ruke koje istovremeno izvode potpuno različite pokrete. Nastavnik svoje zahtjeve prilagođava sposobnostima svakog djeteta, ali za što brži napredak potrebno je puno strpljenja i redovitog svakodnevnog vježbanja.

Učenici Odjela redovito sudjeluju na internim, javnim i drugim priredbama u školi, gradu, zemlji i inozemstvu. Također redovito sudjeluju i osvajaju nagrade na županijskim, državnim i međunarodnim natjecanjima.

 

Facebook Twitter Google+ Pinterest
×

Log in