Izbornik

Nastavno osoblje

Ime i Prezime Stečeno zvanje Radno mjesto
Alen Kajan Akademski muzičar violist Učitelj violine
Tina Vidić Magistar muzike - smjer flauta Učitelj flaute
Sanjin Salčin Bakalaureat/ bachelor muzičkih umjetnosti Učitelj klarineta
Marta Čolak Magistar glazbene umjetnosti - smjer gl.kultura i teorija Učitelj teorijskih glazbenih predmeta
Monika Raguž Magistar glazbene umjetnosti - smjer gl.kultura Učitelj teorijskih glazbenih predmeta
Marko Sabljić Magistar glazbene umjetnosti - smjer gl.kultura Učitelj teorijskih glazbenih predmeta
Marija Martinac Glazbenik glasovirač Učitelj glasovira
Lucija Šimunović Glazbenica klaviristica Učitelj glasovira
Kristijan Ravlić Diplomirani muzičar gitarist Učitelj gitare
Lara Jurešić Glazbenik gitarist Učitelj gitare
Facebook Twitter Google+ Pinterest
×

Log in